Xong 3 số SỰ THẬT THẬT SỰ hôm nay …. đứng mà chính khoé chân luôn … nể anh Đ…

Xong 3 số SỰ THẬT THẬT SỰ hôm nay …. đứng mà chính khoé chân luôn … nể anh ĐẠI NGHĨA thật sự đúng là cây đa cây đề … ai cũng mệt chỉ có mình ảnh không mệt …văn chương ở đâu mà tuông trào ào ạt …. sư phụ …Source