Xong hôm nay … 1 chương trình dài tập em được tham gia cùng bà chị ruột … LÊ…

🌸🌸Xong hôm nay … 1 chương trình dài tập em được tham gia cùng bà chị ruột … LÊ GIANG ….MC quốc dân anh ĐẠI NGHĨA mỗi ngày em phải tiếp 16 khách mời đứng từ sáng tinh mơ đến khi hoàng hôn dần tắt … nhưng mà vui … vì có công ăn việc làm … chứ không làm lấy cái gì nhét vô bản họng …. giọng khàn rồi mai quay thêm 3 số không biết làm sao và như thế nào ….. thôi kệ ngủ ngày mai tính …. cả nhà ngủ ngon …. lâm iu cả nhà ….


Source